لنج بوم مسی

این لنج درسال ۱۲۷۳هجری شمسی در ساحل بندرکنگ بین مسجد کزیتی وکاکا با مالکیت آقای کرچی ساخته شد.

ظرفیت آن حدود ۷۰۰تن بوده است وبه علت بزرگی وعظمت آن قسمت اعظم لنج که در زیر آب قرار می گرفته را با ورق های مس پوشانده بودند.

این لنج بارهای تجاری به مقصد کشورهای آفریقایی وهندستان و پاکستان ویمن …..حمل می نموده است .سرنشینان آن در هر سفر حدود ۶۰نفر به علاوه ی ۲ناخدا بوده است.

ناخدایانی برجسته از جمله محمد علی عبدالله محمود (دریاگذر) ومحمد حسین ناخال و حاج عبدالله کرچی و خلفان احمد خلفان شوکتی و… در این لنج مشغول بکار بودند .

حادثه ی غرق شدن لنج بوم مسی (به نقل از تنها باقی مانده ی لنج آقای موسی غلام پور)

در سال ۱۳۲۳هجری شمسی این لنج با ۶۴سرنشین به ناخدا آقای کرچی و خلفان شوکتی ازبندرکنگ با حمل بار به ترتیب ازشهرهای بندرگوادر پاکستان ، بندر کراچی ، بندر ملیبار هند ، بمبیی ومانگرور وازمانگرور هندوستان به طرف دارالسلام (سواحل آفریقا)حرکت کردند وبعد از ۸روز پیمودن مسیر دریایی (نیمی از راه مسیر) هواپیمای متعلق به کشور ژاپن به آنها نزدیک و از لنج آن ها فیلم برداری کرد ودر روز بعد زیر دریایی آن کشور به آن ها و دو لنج دیگر که همراه آن ها بود حمله ولنج را غرق کردند.

 

۳۲نفر سرنشینان آن لنج همان موقع به شهادت رسیدند و ۳۲ نفر که زنده مانده بودند بعد از ۱۴شبانه روز سرگردانی در دریای مواج خود را به ساحل صعب العبور کشور سومالی آفریقا رساندند.

بالا خره این ۲۹نفربعد از ۸ماه دوری ازشهر وتحمل گرفتاری ها در ماه رجب به بندرکنگ رسیدندوخبر دست دادن سایر افراد را به خانواده های آن ها دادند .

لنج بوم مسی ۱۱۳سال قبل در همین قسمت ساحل بندرکنگ ساخته شد امسال نیز اهالی شهر بندرکنگ تندیس این لنج را ساختند وبه یاد قربانیان حمله ی ناجوانمردانه به لنج بادبان های این لنج را بالا بردند.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.