موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی و دریانوردی بندرکنگ توسط افراد خیر، ناخداها و جاشوهای این بندر تاسیس شده است.

در این موزه وسایل و نقشه هایی که ناخداها و جاشوها در زمان دریانوردی از آنها استفاده می کردند و ظروف سفالی گذشته به معرض نمایش در آمده است.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.