ترنزیت بار

تیم شماره 11
ایجاد یک رابطه مستقیم بین راننده و شرکت و صاحب بار، کاهش زمان ارسال، حذف هزینه های اضافی و غیرضروری
سید حسین نبوی زاده
سمیرا حجتی راد
اوریا حمیدی
شایسته سحی زاده
احسان رشید
مهدی حسینی
مبینا مرادپور
فاطمه ملائی
سجاد حیدری
حمیدرضا قاسمی
محمد امین صالحی
مجیبه نادری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.