پارک جنگلی خلیج فارس

 

این بوستان با گونه‌های گیاهی مختلف و درختانش و سکوهایی جهت اسکان گردشگران و وسایل بازی کودکان و وسایل ورزش و‌… و محل اسکان مهمانان نوروزی فضای بسیار مناسبی را برای شهروندان و گردشگران فراهم آورده است.

تصویر پارک جنگلی خلیج فارس بندعباس

آدرس: بلوار امام خمینی، قبل از فرودگاه، ابتدای بلوار خلیج‌فارس

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

این بوستان با گونه‌های گیاهی مختلف و درختانش و سکوهایی جهت اسکان گردشگران و وسایل بازی کودکان و وسایل ورزش و‌… و محل اسکان مهمانان نوروزی فضای بسیار مناسبی را برای شهروندان و گردشگران فراهم آورده است.

تصویر پارک جنگلی خلیج فارس بندعباس

آدرس: بلوار امام خمینی، قبل از فرودگاه، ابتدای بلوار خلیج‌فارس

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *