باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس با مساحتی بالغ بر 6.2 هکتار در مجموعه بزرگ طبیعت واقع در چهار کیلومتری جاده بندرعباس- میناب قرار گرفته است که مساحت کل این مجموعه 32 هکتار می‌باشد و اعتباری بالغ بر 12میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و نکته‌ای که این باغ را نسبت به سایر باغ‌های پرندگانی که در کشور وجود دارد آن را متمایز می‌کند، نگهداری مجزای این پرندگان در قفس‌های جداگانه است.

باغ پرندگان بندرعباس

گونه‌های مختلف پرندگان

باغ پرندگان بندرعباس دارای هفت بخش مجزا جهت نگهداری از پرندگان آبزی و کنارآبزی، شکاری، ماکیان سانان، کبوترسانان، زینتی، شترمرغ‌ها و طاووس‌ها است که در حال حاضر 90 گونه در این باغ نگهداری می‌شوند. چهار مورد مسقف است که کمترین ارتفاع آنها 9 متر و بیشترین ارتفاع آن 25 متر است.

باغ پرندگان بندرعباس

نشیمن گاهها و امکاناتی جهت رفاه شهروندان و بازدیدکنندگان و 2500 متر مسیر دوچرخه سواری در این باغ احداث شده است.

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

باغ پرندگان بندرعباس با مساحتی بالغ بر 6.2 هکتار در مجموعه بزرگ طبیعت واقع در چهار کیلومتری جاده بندرعباس- میناب قرار گرفته است که مساحت کل این مجموعه 32 هکتار می‌باشد و اعتباری بالغ بر 12میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و نکته‌ای که این باغ را نسبت به سایر باغ‌های پرندگانی که در کشور وجود دارد آن را متمایز می‌کند، نگهداری مجزای این پرندگان در قفس‌های جداگانه است.

باغ پرندگان بندرعباس

گونه‌های مختلف پرندگان

باغ پرندگان بندرعباس دارای هفت بخش مجزا جهت نگهداری از پرندگان آبزی و کنارآبزی، شکاری، ماکیان سانان، کبوترسانان، زینتی، شترمرغ‌ها و طاووس‌ها است که در حال حاضر 90 گونه در این باغ نگهداری می‌شوند. چهار مورد مسقف است که کمترین ارتفاع آنها 9 متر و بیشترین ارتفاع آن 25 متر است.

باغ پرندگان بندرعباس

نشیمن گاهها و امکاناتی جهت رفاه شهروندان و بازدیدکنندگان و 2500 متر مسیر دوچرخه سواری در این باغ احداث شده است.

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

باغ پرندگان بندرعباس

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *