پارک شهید دباغیان

پارک شهید دباغیان یکی از بزرگترین پارک‌های شهر بندرعباس می‌باشد. از این پارک با عنوان “پارک شهر” نیز یاد می‌شود. وسعت این پارک 110000 متر مربع می‌باشد.

پارک شهید دباغیان

پارک دباغیان شامل امکاناتی همچون سینما 5 بعدی، فضای سبز و وسایل بازی کودکان می‌باشد. همچنین باغ گل‌های بندرعباس با مساحتی بالغ بر ۲ هکتار و ۲۰۰ گونه گیاه فصلی در این پارک قرار گرفته‌است.

پارک شهید دباغیان در بلوار امام خمینی شهر بندرعباس واقع شده است. این پارک به علت پوشش گیاهی مناسب و فضاسازی مطلوب هر ساله مورد استقبال مسافران و گردشگران جهت اسکان قرار می‌گیرد.

 

 

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

پارک شهید دباغیان یکی از بزرگترین پارک‌های شهر بندرعباس می‌باشد. از این پارک با عنوان “پارک شهر” نیز یاد می‌شود. وسعت این پارک 110000 متر مربع می‌باشد.

پارک شهید دباغیان

پارک دباغیان شامل امکاناتی همچون سینما 5 بعدی، فضای سبز و وسایل بازی کودکان می‌باشد. همچنین باغ گل‌های بندرعباس با مساحتی بالغ بر ۲ هکتار و ۲۰۰ گونه گیاه فصلی در این پارک قرار گرفته‌است.

پارک شهید دباغیان در بلوار امام خمینی شهر بندرعباس واقع شده است. این پارک به علت پوشش گیاهی مناسب و فضاسازی مطلوب هر ساله مورد استقبال مسافران و گردشگران جهت اسکان قرار می‌گیرد.

 

 

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *