قلعه فین

قلعه فین بر روی تپه ای مرتفع و مشرف به راه های ارتباطی منطقه قرار دارد . شهر فین در شمال‌غربی در فاصله 95 کیلومتری بندرعباس قرار دارد. این شهر با دارا بودن فضای وسیعی نخلستان متراکم و خیابان‌های عموماً عاری از بدنه ساختمانی به عنوان یکی از نمونه‌های نادر و واقعی باغ ـ شهر در سطح کشور می‌باشد.

قلعه فین

قلعه فین و تپه طبیعی آن فضای بزرگی را در بر می گیرد که بیشترین طول آن 290 متر و بیشترین عرض آن 180 متر است. از وجود برج هایی که در هر یک از گوشه ها قرار گرفته می توان حدس زد نقشه واقعی این قلعه چند ضلعی نامنظمی بوده که بوسیله برج های مدوری محافظت می شده است.

قلعه فین

قدمت قلعه فین از توابع بندرعباس را از روی سفال‌های بدست آمده می‌توان به قرون میانه اسلامی نسبت داد. دقیق تر را بخواهید می شود دوره ایلخانی و تیموری. با این حال، این بنا تا دهه های اخیر هم مورد استفاده خوانین منطقه قرار داشت. در حاشیه قلعه و بر روی دامنه تند آن الحاقاتی از سده اخیر با اسکلت فلزی و آجر و سیمان و کاشی دیده می شود که در دوره های بعد به فضای قلعه افزوده شده است.

قلعه فین احتمالاً در زمان ساخت جنبه نظامی داشته‌است. البته قلعه فین که به شماره 7270 به ثبت آثار ملی ایران رسیده‌ است، در زلزله سال 1386 کمی خسارت دید و حالا ویرانه های آن را می توان بر ارتفاعات این تپه مشاهده کرد.

قلعه فین

مصالح به کار رفته در فضای قلعه فین در بخش زیرین دیوار ها و برج ها سنگ های نا منظم و ملات ساروج و در بخش های بالایی خشت های مربع شکل به ابعاد  20*20*5 سانتیمتر هستند. در گوشه شمال شرقی برج ملدوری قرار دارد که بخش زیادی از آن فرو ریخته و تنها دیواری به طول 40/8 متر از آن باقی مانده است. ارتفاع در بخش باقیمانده این دیوار 70/2 متر است.

قلعه فین

در داخل این دیوار تیر کش های عمودی و پنجره هایی با اطاق جناغی تعبیه شده است. در ضلع غربی برج مدور دیگری دیده می شود که 80/3 متر قطر دارد و در فضای درونی آن هم اکنون دو طبقه مشاهده می شود. ارتفاع مجموعه دو طبقه حدود 7  متر و سطح طبقه دوم در ارتفاع 50/4 متری قرار دارد و درون این برج نیز طاقچه ها و تیر کش هایی وجود دارد.

قلعه فین

 قلعه فین نسبت به زمین های پیرامون حدود 6 متر ارتفاع دارد. در گوشه شمال شرقی برج مدوری قرار دارد که بخش زیادی از آن فرو ریخته و تنها دیواری به طول 40/8 متر از آن باقی مانده است. ارتفاع در بخش باقی مانده این دیوار 2/70  متر است.

قلعه فین

در داخل این دیوار تیرکش های عمودی و پنجره هایی با اطاق جناغی تعبیه شده است. قلعه فین امروزه کاملا ویران شده و تنها بخش هایی از برج ها و فضاهای معماری آن باقی ست.

قلعه فین

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

قلعه فین بر روی تپه ای مرتفع و مشرف به راه های ارتباطی منطقه قرار دارد . شهر فین در شمال‌غربی در فاصله 95 کیلومتری بندرعباس قرار دارد. این شهر با دارا بودن فضای وسیعی نخلستان متراکم و خیابان‌های عموماً عاری از بدنه ساختمانی به عنوان یکی از نمونه‌های نادر و واقعی باغ ـ شهر در سطح کشور می‌باشد.

قلعه فین

قلعه فین و تپه طبیعی آن فضای بزرگی را در بر می گیرد که بیشترین طول آن 290 متر و بیشترین عرض آن 180 متر است. از وجود برج هایی که در هر یک از گوشه ها قرار گرفته می توان حدس زد نقشه واقعی این قلعه چند ضلعی نامنظمی بوده که بوسیله برج های مدوری محافظت می شده است.

قلعه فین

قدمت قلعه فین از توابع بندرعباس را از روی سفال‌های بدست آمده می‌توان به قرون میانه اسلامی نسبت داد. دقیق تر را بخواهید می شود دوره ایلخانی و تیموری. با این حال، این بنا تا دهه های اخیر هم مورد استفاده خوانین منطقه قرار داشت. در حاشیه قلعه و بر روی دامنه تند آن الحاقاتی از سده اخیر با اسکلت فلزی و آجر و سیمان و کاشی دیده می شود که در دوره های بعد به فضای قلعه افزوده شده است.

قلعه فین احتمالاً در زمان ساخت جنبه نظامی داشته‌است. البته قلعه فین که به شماره 7270 به ثبت آثار ملی ایران رسیده‌ است، در زلزله سال 1386 کمی خسارت دید و حالا ویرانه های آن را می توان بر ارتفاعات این تپه مشاهده کرد.

قلعه فین

مصالح به کار رفته در فضای قلعه فین در بخش زیرین دیوار ها و برج ها سنگ های نا منظم و ملات ساروج و در بخش های بالایی خشت های مربع شکل به ابعاد  20*20*5 سانتیمتر هستند. در گوشه شمال شرقی برج ملدوری قرار دارد که بخش زیادی از آن فرو ریخته و تنها دیواری به طول 40/8 متر از آن باقی مانده است. ارتفاع در بخش باقیمانده این دیوار 70/2 متر است.

قلعه فین

در داخل این دیوار تیر کش های عمودی و پنجره هایی با اطاق جناغی تعبیه شده است. در ضلع غربی برج مدور دیگری دیده می شود که 80/3 متر قطر دارد و در فضای درونی آن هم اکنون دو طبقه مشاهده می شود. ارتفاع مجموعه دو طبقه حدود 7  متر و سطح طبقه دوم در ارتفاع 50/4 متری قرار دارد و درون این برج نیز طاقچه ها و تیر کش هایی وجود دارد.

قلعه فین

 قلعه فین نسبت به زمین های پیرامون حدود 6 متر ارتفاع دارد. در گوشه شمال شرقی برج مدوری قرار دارد که بخش زیادی از آن فرو ریخته و تنها دیواری به طول 40/8 متر از آن باقی مانده است. ارتفاع در بخش باقی مانده این دیوار 2/70  متر است.

قلعه فین

در داخل این دیوار تیرکش های عمودی و پنجره هایی با اطاق جناغی تعبیه شده است. قلعه فین امروزه کاملا ویران شده و تنها بخش هایی از برج ها و فضاهای معماری آن باقی ست.

قلعه فین

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *