خانه گله داری

خانه گله داری

خانه گله داری واقع در بخش مرکزی شهرستان بندر عباس می باشد و قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی بر می گردد.

مالک آن شخصی به نام حمزه گله داری بوده است . این بنا در دو طبقه ساخته شده‌است که طبقه پایینی آن فاقد ارزش معماری است.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galeh-Dari House

 

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *