رودخانه جلابی

رودخانه جلابی

رودخانه جلابی از کوههای شمالی بندرعباس سرچشمه می‌گیرد و به طرف جنوب جریان می‌یابد و پس از دریافت آب شعبات متعدد، در حدود ۴۰ کیلو متر شرق بندرعباس به خلیج فارس می‌ریزد.

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jalaabi River

 

 

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *