چشمه آبگرم کشکو

چشمه آبگرم کشکو

آب چشمه از لا به لای شكاف سنگهاي آهكي میگذرد تا این که به سطحی می رسد و میتوان آب را دید که از دل سنگ بیرون می آید. حوضچه‌هاي متعددي در اطراف چشمه وجود دارد كه اهالي منطقه از آنها براي شنا استفاده مي‌كنند. همچنين، از آب چشمه براي كشاورزي نيز استفاده مي‌شود. اين چشمه به رودخانه كشكو مي‌ريزد. آب چشمه در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم و كلرور سديم گرم مي‌باشد. امكانات رفاهي و اقامتي مناسبي در كنار اين چشمه وجود ندارد. اين چشمه در مسير جادة بندرعباس که به سمت کشکو می رود، قرار دارد. از روستاي كشكو تا چشمه تقریبا 4 كيلومتر فاصله است كه به طور متوسط حدود یک کیلومتر آن را نمی توان با ماشین رفت .

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kashku Thermal Spring

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *