مسجد صحرا باغی

مسجد صحرا باغی

 

 

 

 

این مسجد مخصوص اهل سنت بندرعباس است که در سال 1310 ‏هجری قمری توسط حاج غفار صحرا باغی احداث شده است. پس از انقلاب مسجد با مصالح جدید بازسازی و تجدید بنا شد. بنای این مسجد در محله اوزی های بندرعباس واقع شده است.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sahra Baghi Mosque

 

 

 

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *