چشمه آبگرم سرخان

چشمه آبگرم سرخان

 

 

 

 

اين چشمه در مسير جاده فرعى خورگو – سرخان ، که انشعاب یافته از جاده بندرعباس – سيرجان است قرار دارد. فاصله چشمه تا روستاى سرخان حدودا يک کيلومتر است. عامل تشکيل چشمه تکتونيک صفحه‌اى است و آب آن از شکاف سنگ‌هاى شِيلى از زمين خارج مى‌شود. آب اين چشمه در رديف آب‌هاى گوگردى با کاتيون‌ها و آنيون‌هاى مختلف گرم است.

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sarkhun Thermal Spring

 

 

 

 

 

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *