امام زاده سید کامل

امامزاده سید کامل

 

 

 

 

امام زاده سید کامل دربخش مرکزی بندرعباس محله سید کامل قرار دارد که یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان و جنوب ایران است. «امامزاده سید کامل» گنبدی سفید دارد که از دور خودنمایی میکند.

در واقع این امام زاده را به یکی از نوه های امام موسی کاظم انتصاب می دهند. در قدیم، حدودا 50 سال پیش حیاط این مسجد به عنوان یک قبرستان مورد استفاده قرار می گرفت ولی حال فقط به افراد خاص اجازه داده می شود که مرده های خود را دفن کنند. قبر های افرادی مانند سدید السلطنه یكی از شعرا و نویسندگان شاخص استان ، آیت ا… علی و محمدباقر دشتی دو نفر از خادمین آستان مقدس امامزاده سیدكامل(ع) ، عبدالرسول كبابی ، خیری كه بارگاه مطهر را بازسازی كرد و یکی دیگر از خادمان در صحن و سرای مطهر نیز به دیده میشود.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seyed Kamel Shrine

 

 

 

 

What is your opinion about this place?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *