مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت که در کیلومتر 4 جاده بندرعباس-میناب قرار گرفته است. مجموعه پارک جنگلی طبیعت با مساحت 32 هکتار بزرگترین پارک جنگلی شهر بندرعباس میباشد که پیشتر با نام پارک جنگلی جهاد و اخیراً با نام مجموعه طبیعت شناخته می‌شود که شامل استراحت‌گاه برای گردشگران، امکانات رفاهی و … می‌باشد.

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

باغ پرندگان

همچنین در اسفند ماه ۹۷ در این مکان باغ پرندگان بندرعباس با مساحت 6.2 هکتار افتتاح گردید که هم اکنون پذیرای گردشگران می‌باشد.

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

 

نظر شما درباره این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مجموعه پارک جنگلی طبیعت که در کیلومتر 4 جاده بندرعباس-میناب قرار گرفته است. مجموعه پارک جنگلی طبیعت با مساحت 32 هکتار بزرگترین پارک جنگلی شهر بندرعباس میباشد که پیشتر با نام پارک جنگلی جهاد و اخیراً با نام مجموعه طبیعت شناخته می‌شود که شامل استراحت‌گاه برای گردشگران، امکانات رفاهی و … می‌باشد.

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

باغ پرندگان

همچنین در اسفند ماه ۹۷ در این مکان باغ پرندگان بندرعباس با مساحت 6.2 هکتار افتتاح گردید که هم اکنون پذیرای گردشگران می‌باشد.

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

 

نظر شما درباره این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *