چشمه آبگرم تدرویه

 

اين چشمه در مسير جاده بندرعباس به لار ، بعد از دوراهى بستک و روستاى تدرويه قرار دارد. فاصله روستاى تدرویه تا مظهر چشمه در حدود ۹ کيلومتر است. آب آن در رديف آب‌هاى گوگردى با کاتيون‌ها و آنيون‌هاى مختلف گرم است. آب چشمه از شکاف سنگ‌هاى آهکى مارنى از زمين خارج مى‌شود و عامل تشکيل آن تکتونيک صفحه‌‌اى است. در اطراف چشمه تعداد ۷ اتاقک براى استفاده مسافرين احداث شده است.

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

4 Comments

  1. Anonymous says:

    ایا در بندر عباس دوستان طبیعت گرد وکوهنوردی هستند که بتوان با انها به طبیعت گردی رفت .

  2. SannyGlosy says:

    Make a more new posts please 🙂

  3. Anonymous says:

    تدرويه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اين چشمه در مسير جاده بندرعباس به لار ، بعد از دوراهى بستک و روستاى تودولويه قرار دارد. فاصله روستاى تودولويه تا مظهر چشمه در حدود ۹ کيلومتر است. آب آن در رديف آب‌هاى گوگردى با کاتيون‌ها و آنيون‌هاى مختلف گرم است. آب چشمه از شکاف سنگ‌هاى آهکى مارنى از زمين خارج مى‌شود و عامل تشکيل آن تکتونيک صفحه‌‌اى است. در اطراف چشمه تعداد ۷ اتاقک براى استفاده مسافرين احداث شده است.

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *