دره رنگین کمان

 

جزیره ای صدف مانند که در جنوب شرقی بندرعباس قرار دارد، سطحی پوشیده از طبقات رسوبی و آتشفشانی که قسمت اعظم تپه های موجود در آن را نمک طعام تشکیل میدهد. خاک این جزیره به واسطه وجود منابع غنی و کانی های مختلف در یک عرصه ی کوچک، اجتماعی از رنگ های مختلف را در جوار یکدیگر شکل داده است.
یکی از بخش های جزیره هرمز که بیشترین رنگ ها را به خود اختصاص داده دره رنگین کمان نام دارد که در جنوب غربی جزیره واقع شده است، دره رنگین کمان از بخش ها و کوه هایی به رنگ های مختلف زرد، سفید، قرمز و … تشکیل شده که تلفیق این خاک های رنگی در کنار یکدیگر صحنه فوق العاده زیبایی را بوجود آورده است.

دره رنگین کمان

هرمز جزیره رنگ هاست، این جزیره دارای خاک های رنگی بسیاری است که در کنار یکدیگر طیف وسیعی از رنگ های سفید، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سبز و حتی طلایی ایجاد می کند،جزیره هرمز رنگ های شمارش ناپذیری دارد و یکی از نمونه‌های زیبای آن دره رنگین کمان می‌باشد.

سنگ جزیره هرمز

سنگ‌های فلزی موجود در دره رنگین کمان

البته جزیره هرمز سنگ های فلزی هم دارد که دره رنگین کمان یکی از مکان‌هایی است که یافتن این سنگ‌ها در آن مقدور است، مگنتیت، هماتیت و اولیژیست سه سنگ فلزی هستند که در آنها اکسید آهن یافت می‌شود و سنگ فلزی طلایی رنگی به نام پیریت که به چشم شیطان معروف است و در خود ماده ای به نام سولفید آهن دارد.

سنگ مگنتیت

سنگ مگنتیت

 

دره رنگین کمان

rainbow valley

 

در دره رنگین کمان یک سنگ بزرگ وجود دارد که مشابه دو دست رو به آسمان است به گونه ای که هنگام وقوع باران آب از بین دو دست وارد گودال زیر سنگ می شود و تا مدت ها باقی می ماند. از خاک های رنگی این جزیره در نقاشی، مصرف دارویی، خوراکی و کار های هنری و … استفاده می‌شود.

 

دره رنگین کمان

rainbow valley

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

جزیره ای صدف مانند که در جنوب شرقی بندرعباس قرار دارد، سطحی پوشیده از طبقات رسوبی و آتشفشانی که قسمت اعظم تپه های موجود در آن را نمک طعام تشکیل میدهد. خاک این جزیره به واسطه وجود منابع غنی و کانی های مختلف در یک عرصه ی کوچک، اجتماعی از رنگ های مختلف را در جوار یکدیگر شکل داده است.
یکی از بخش های جزیره هرمز که بیشترین رنگ ها را به خود اختصاص داده دره رنگین کمان نام دارد که در جنوب غربی جزیره واقع شده است، دره رنگین کمان از بخش ها و کوه هایی به رنگ های مختلف زرد، سفید، قرمز و … تشکیل شده که تلفیق این خاک های رنگی در کنار یکدیگر صحنه فوق العاده زیبایی را بوجود آورده است.

دره رنگین کمان

هرمز جزیره رنگ هاست، این جزیره دارای خاک های رنگی بسیاری است که در کنار یکدیگر طیف وسیعی از رنگ های سفید، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سبز و حتی طلایی ایجاد می کند،جزیره هرمز رنگ های شمارش ناپذیری دارد و یکی از نمونه‌های زیبای آن دره رنگین کمان می‌باشد.

سنگ جزیره هرمز

سنگ‌های فلزی موجود در دره رنگین کمان

البته جزیره هرمز سنگ های فلزی هم دارد که دره رنگین کمان یکی از مکان‌هایی است که یافتن این سنگ‌ها در آن مقدور است، مگنتیت، هماتیت و اولیژیست سه سنگ فلزی هستند که در آنها اکسید آهن یافت می‌شود و سنگ فلزی طلایی رنگی به نام پیریت که به چشم شیطان معروف است و در خود ماده ای به نام سولفید آهن دارد.

سنگ مگنتیت

سنگ مگنتیت

 

دره رنگین کمان

rainbow valley

 

در دره رنگین کمان یک سنگ بزرگ وجود دارد که مشابه دو دست رو به آسمان است به گونه ای که هنگام وقوع باران آب از بین دو دست وارد گودال زیر سنگ می شود و تا مدت ها باقی می ماند. از خاک های رنگی این جزیره در نقاشی، مصرف دارویی، خوراکی و کار های هنری و … استفاده می‌شود.

 

دره رنگین کمان

rainbow valley

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *