زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) و ساحل نقره‌ای

 

در منتهی الیه شرقی جزیره هرمز، زیارتگاه کوچکی با بنایی روستایی ، پوشش گچی و گنبد سبز رنگی که داخل آن سجاده­ و چند قاب عکس قرار دارد که آن را زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) خطاب می‌کنند.

 

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

این بنا  تنها زیارتگاه در این منطقه می باشد، مردم جزیره هرمز برای رفع نیاز و برآورده شدن حاجت هایشان به زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) متوسل می شوند.

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

رو به روی زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) ساحل زیبای خلیج فارس قرار دارد که به علت رنگ خاصش ساحل نقره‌ای نامیده شده، رنگ این قسمت از ساحل ذره ذره رو به تیرگی می رود. ساحل این بخش از جزیره هرمز واقعا آرامش و جذابیت فوق العاده ای دارد که حتما تماشای آن را از دست ندهید.

ساحل نقره‌ای

ساحل نقره‌ای

در داخل دریای ساحل نقره‌ای سنگ سیاه ناصاف و غیر منظمی قرار دارد که به مقام الیاس معروف است که در ادامه تصویر آن را می‌بینید.

سنگ مقام الیاس ساحل نقره‌ای

مقام الیاس

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

زیارت خضر نبی (علیه السلام) و ساحل نقره ای

در منتهی الیه شرقی جزیره هرمز، زیارتگاه کوچکی با بنایی روستایی ، پوشش گچی و گنبد سبز رنگی که داخل آن سجاده­ و چند قاب عکس قرار دارد.

 

زیارتگاه خضر

زیارت خضر نبی

این بنا  که معروف به زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) است، تنها زیارتگاه در این منطقه می باشد، مردم هرمز برای رفع نیاز و برآورده شدن حاجت هایشان به این زیارتگاه متوسل می شوند.

زیارتگاه حضرت خضر

رو بروی این زیارتگاه ساحل زیبای خلیج فارس قرار دارد که به علت رنگ خاصش ساحل نقره ای نامیده شده، رنگ این قسمت از ساحل ذره ذره رو به تیرگی می رود. ساحل این بخش از هرمز واقعا آرامش و جذابیت فوق العاده ای دارد که حتما تماشای آن را از دست ندهید.

ساحل نقره ای

ساحل نقره ای

در داخل دریا سنگ سیاه ناصاف و غیر منظمی قرار دارد که به مقام الیاس معروف است.

img_2009el

img_2010el

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

در منتهی الیه شرقی جزیره هرمز، زیارتگاه کوچکی با بنایی روستایی ، پوشش گچی و گنبد سبز رنگی که داخل آن سجاده­ و چند قاب عکس قرار دارد که آن را زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) خطاب می‌کنند.

 

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

این بنا  تنها زیارتگاه در این منطقه می باشد، مردم جزیره هرمز برای رفع نیاز و برآورده شدن حاجت هایشان به زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) متوسل می شوند.

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

رو به روی زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) ساحل زیبای خلیج فارس قرار دارد که به علت رنگ خاصش ساحل نقره‌ای نامیده شده، رنگ این قسمت از ساحل ذره ذره رو به تیرگی می رود. ساحل این بخش از جزیره هرمز واقعا آرامش و جذابیت فوق العاده ای دارد که حتما تماشای آن را از دست ندهید.

ساحل نقره‌ای

ساحل نقره‌ای

در داخل دریای ساحل نقره‌ای سنگ سیاه ناصاف و غیر منظمی قرار دارد که به مقام الیاس معروف است که در ادامه تصویر آن را می‌بینید.

سنگ مقام الیاس ساحل نقره‌ای

مقام الیاس

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

در منتهی الیه شرقی جزیره هرمز، زیارتگاه کوچکی با بنایی روستایی ، پوشش گچی و گنبد سبز رنگی که داخل آن سجاده­ و چند قاب عکس قرار دارد که آن را زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) خطاب می‌کنند.

 

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

این بنا  تنها زیارتگاه در این منطقه می باشد، مردم جزیره هرمز برای رفع نیاز و برآورده شدن حاجت هایشان به زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) متوسل می شوند.

زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام)

رو به روی زیارتگاه خضر نبی (علیه السلام) ساحل زیبای خلیج فارس قرار دارد که به علت رنگ خاصش ساحل نقره‌ای نامیده شده، رنگ این قسمت از ساحل ذره ذره رو به تیرگی می رود. ساحل این بخش از جزیره هرمز واقعا آرامش و جذابیت فوق العاده ای دارد که حتما تماشای آن را از دست ندهید.

ساحل نقره‌ای

ساحل نقره‌ای

در داخل دریای ساحل نقره‌ای سنگ سیاه ناصاف و غیر منظمی قرار دارد که به مقام الیاس معروف است که در ادامه تصویر آن را می‌بینید.

سنگ مقام الیاس ساحل نقره‌ای

مقام الیاس

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *