جاذبه های تفریحی بندرعباس

2018/03/12

مجموعه پارک جنگلی طبیعت (جهاد)

مجموعه پارک جنگلی طبیعت که در کیلومتر 4 جاده بندرعباس-میناب قرار گرفته است. مجموعه پارک جنگلی طبیعت با مساحت 32 هکتار بزرگترین پارک جنگلی شهر بندرعباس میباشد […]