آب انبار بی بی (برکه بی بی)

آب انبار بی بی (برکه بی بی) در بخش شهاب قشم قرار دارد. آب انبار بنایی سنتی مانند قنات و چاه می باشد که در گذشته در مناطق گرمسیر ، مردم برای تامین آب مورد نیاز خود آن رامی ساختند. آب انبار های موجود در هرمزگان گنبدی شکل هستند که در چند طرف از آن دریچه هایی برای تهیه آب وجود دارد. مخزن آب آن ها تا ارتفاعی پایین تر از سطح زمین است. آب انبار بی بی (برکه بی بی)

آب انبار بی بی اولین برکه ی آبی است که در سال ۱۲۰۲ هجری قمری توسط همسر شیخ عبدالله حاکم وقت جزیره قشم، که زن خیر و نیکوکاری بود ساخته شده‌است. مواد و مصالح بکار رفته در آن عبارت است از سنگ، آجر، شفته آهک و ساروج.از ظاهر،شکل و مصالح آب انبارها میتوان به نوع اقلیم آب و هوایی منطقه پی برد.

آب انبار بی بی (برکه بی بی)

آب انبارهای گنبدی شکل مخصوص مناطق گرم و مرطوب می باشد که محفظه بالای مخزن با توجه به شرایط محصور نمی باشد.  سقف این برکه که به آب انبار بی بی قشم معروف است، بارها تجدید بنا شده و در حال حاضرو پس از مرور۲۰۰ سال از عمر آن، هنوزمورد استفاده مردم بومی است. این آب انبار از نظر معماری بسیار جالب توجه‌ است.این منطقه در فصل پاییز و زمستان که نسبت به فصول دیگر میزان بارش باران بیشتر است بسیار زیبا، سرسبز، جذاب و دیدنی می باشد.

آب انبار بی بی (برکه بی بی)

نظر شما درباره این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

آب انبار بی بی (برکه بی بی) در بخش شهاب قشم قرار دارد. آب انبار بنایی سنتی مانند قنات و چاه می باشد که در گذشته در مناطق گرمسیر ، مردم برای تامین آب مورد نیاز خود آن رامی ساختند. آب انبار های موجود در هرمزگان گنبدی شکل هستند که در چند طرف از آن دریچه هایی برای تهیه آب وجود دارد. مخزن آب آن ها تا ارتفاعی پایین تر از سطح زمین است. آب انبار بی بی (برکه بی بی)

آب انبار بی بی اولین برکه ی آبی است که در سال ۱۲۰۲ هجری قمری توسط همسر شیخ عبدالله حاکم وقت جزیره قشم، که زن خیر و نیکوکاری بود ساخته شده‌است. مواد و مصالح بکار رفته در آن عبارت است از سنگ، آجر، شفته آهک و ساروج.از ظاهر،شکل و مصالح آب انبارها میتوان به نوع اقلیم آب و هوایی منطقه پی برد.

آب انبار بی بی (برکه بی بی)

آب انبارهای گنبدی شکل مخصوص مناطق گرم و مرطوب می باشد که محفظه بالای مخزن با توجه به شرایط محصور نمی باشد.  سقف این برکه که به آب انبار بی بی قشم معروف است، بارها تجدید بنا شده و در حال حاضرو پس از مرور۲۰۰ سال از عمر آن، هنوزمورد استفاده مردم بومی است. این آب انبار از نظر معماری بسیار جالب توجه‌ است.این منطقه در فصل پاییز و زمستان که نسبت به فصول دیگر میزان بارش باران بیشتر است بسیار زیبا، سرسبز، جذاب و دیدنی می باشد.

آب انبار بی بی (برکه بی بی)

نظر شما درباره این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *