قبرستان انگلیسی

قبرستان انگلیسی باقي مانده محل زندگي شماري از انگليسی‌ها در زمان فتحعلی شاه است. اين مكان در بندر باسعيدو در 135 كيلومتري شهر قشم قرار دارد که در آن دكل ديدبانی، قلعه كوچک ساحلی، اسکله سنگی، توپ جنگی و قبر شماری از ماموران دولت انگليس قرار دارد.

قبرستان انگلیسی

سنگ نوشته‌ها در قبرستان انگلیسی

از جمله موارد ديدنى قبرستان انگلیسی علاوه بر سنگ گورهاى قديمى و شکسته، وجود يک ستون يادبود می باشد که تا به امروز پابرجا مانده است.

قبرستان انگلیسی قشم

البته سنگ نوشته‌هاى اين بنا را نيز شکسته‌اند و چنين که پيداست بيشتر قبرها نیز ويران شده‌اند. قشم همیشه بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی در خلیج فارس و موقعیت اقتصادی و دریایی آن، همیشه مورد توجه دولتمردان ایرانی و خارجی بوده و طمع اشغال آن برای به دست گرفتن این موقعیت های ویژه، همیشه وسوسه آن را به دل خارجی ها انداخته است. از جمله این اشغالگران، انگلیسی ها و پرتغالی ها بودند که در دوره صفوی و قاجار، جزایر جنوبی ایران را به اشغال خود در آورده بودند.

قبرستان انگلیسی قشم

در هر گوشه و کنار قشم آثاری از گذشته یافت مى‌شود که در آن میان، وجود گورستان‌هاى قدیمى‌ در کنار منزلگاه‌هاى متروکه، قلعه‌ها، حصار و برج‌ ها در کناره‌ هاى سواحل و جای جای ‌این جزیره زیبا، حکایت از سکونت گذشتگان و چگونگی زندگی با طرز تفکر و فعالیت‌هاى سیاسی، نظامی، اقتصادی و شرح حال زندگی اشخاص برجسته دارد.

قبرستان انگلیسی قشم

پیام قهرمانان ملی ایران به این مهاجمان، همیشه یک جمله بوده است: ایران را گورستان اجنبی ها خواهیم کرد. از جمله این گورستان ها، می توان به گورستان فرهنگی ها اشاره داشت که در جنوب خور کولغان قشم قرار دارد و در روزگاران پیش، مدفن انگلیسی ‌ها و پرتغالی ‌هاى ساکن جزیره بوده است که جسد ویلیام بافین دریانورد و کاشف معروف در ‌این مکان مدفون می باشد. ‌این گورستان قدمتی ۳۹۲ ساله دارد.

قبرستان انگلیسی قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

قبرستان انگلیسی باقي مانده محل زندگي شماري از انگليسی‌ها در زمان فتحعلی شاه است. اين مكان در بندر باسعيدو در 135 كيلومتري شهر قشم قرار دارد که در آن دكل ديدبانی، قلعه كوچک ساحلی، اسکله سنگی، توپ جنگی و قبر شماری از ماموران دولت انگليس قرار دارد.

قبرستان انگلیسی

سنگ نوشته‌ها در قبرستان انگلیسی

از جمله موارد ديدنى قبرستان انگلیسی علاوه بر سنگ گورهاى قديمى و شکسته، وجود يک ستون يادبود می باشد که تا به امروز پابرجا مانده است.

قبرستان انگلیسی قشم

البته سنگ نوشته‌هاى اين بنا را نيز شکسته‌اند و چنين که پيداست بيشتر قبرها نیز ويران شده‌اند. قشم همیشه بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی در خلیج فارس و موقعیت اقتصادی و دریایی آن، همیشه مورد توجه دولتمردان ایرانی و خارجی بوده و طمع اشغال آن برای به دست گرفتن این موقعیت های ویژه، همیشه وسوسه آن را به دل خارجی ها انداخته است. از جمله این اشغالگران، انگلیسی ها و پرتغالی ها بودند که در دوره صفوی و قاجار، جزایر جنوبی ایران را به اشغال خود در آورده بودند.

قبرستان انگلیسی قشم

در هر گوشه و کنار قشم آثاری از گذشته یافت مى‌شود که در آن میان، وجود گورستان‌هاى قدیمى‌ در کنار منزلگاه‌هاى متروکه، قلعه‌ها، حصار و برج‌ ها در کناره‌ هاى سواحل و جای جای ‌این جزیره زیبا، حکایت از سکونت گذشتگان و چگونگی زندگی با طرز تفکر و فعالیت‌هاى سیاسی، نظامی، اقتصادی و شرح حال زندگی اشخاص برجسته دارد.

قبرستان انگلیسی قشم

پیام قهرمانان ملی ایران به این مهاجمان، همیشه یک جمله بوده است: ایران را گورستان اجنبی ها خواهیم کرد. از جمله این گورستان ها، می توان به گورستان فرهنگی ها اشاره داشت که در جنوب خور کولغان قشم قرار دارد و در روزگاران پیش، مدفن انگلیسی ‌ها و پرتغالی ‌هاى ساکن جزیره بوده است که جسد ویلیام بافین دریانورد و کاشف معروف در ‌این مکان مدفون می باشد. ‌این گورستان قدمتی ۳۹۲ ساله دارد.

قبرستان انگلیسی قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *