مدرسه تاريخى کماليه

جزيره قشم دارالعلوم هايى با پيشينه 150 تا300سال دارد که شايد از قديمى ترين و پرسابقه ترين مدارس علوم دينى در اين زمينه مدرسه تاريخى کماليه باشد. مدرسه دينى آل کمال قشم، که به اختصار کمالى ناميده مى شود، در روستاى بند حاج على در حدود چهل کيلومترى غرب شهر قشم واقع شده است.

مدرسه تاريخى کماليه

مدرسه تاريخى کماليه در محوطه اى بزرگ و محصور در نخل هاى کهن بنا شده و نمونه اى زيبا از معمارى اسلامى است. کتابخانه و مدرسه کماليه به عنوان يکى از جاذبه هاى فرهنگى مذهبى جزيره شهرت دارد و محل بازديد و مراجعه پژوهشگران، شخصيت هاى فرهنگى، علماى دينى و مقامات کشورى است.

تاریخچه مدرسه تاریخی کمالیه

مدرسه تاريخى کماليه

مدرسه تاريخى کماليه 300 سال سابقه تدريس عربى دارد و از علما و مدرسين نامى مدرسه از گذشته تا حال مى توان: شيخ محمد کمال، بانى و بنيان گذار مدرسه، شيخ يحيى پسر شيخ محمد کمال، شيخ زکريا پسر شيخ يحيى و شيخ محمد شيخ زکريا را نام برد. در زمان حاضر مدير و مدرس مدرسه کماليه شيخ عبدالرئوف نحوى است. شاگردان به طور رايگان در مدرسه تاريخى کماليه به تحصيل اشتغال دارند و به صورت شبانه روزى در حجره هاى متعدد مدرسه ساکن هستند. طلبه هاى دواطلب تحصيل در اين مدرسه از سن 16 سالگى به بعد مى توانند نام نويسى کنند. مدرسه کماليه چهار ماه در سال تعطيل است و در بقيه مدت سال هيچ گاه از محصل خالى نيست.
مدرسه تاريخى کماليه کتابخانه اى بسيار غنى و ارزشمند دارد. کتاب هاى درسى مدرسه کماليه اکثراً به زبان عربى است و براى فهم طلاب ترجمه مى شود و در صورت تمايل طلاب، به زبان عربى هم به آن ها تعليم داده مى شود. تعداد کتاب هاى مدرسه تاريخى کماليه بيش از 20 هزار جلد چاپى و خطى به زبان فارسى و عربى است. کتاب هاى خطى نيز در حدود 2000 جلد است که عموماً به دست خط علماى بنى کمال که در عصر خود عالم بوده و شهرتى به سزا داشته اند نوشته شده اند. در حاشيه يکى از کتاب هاى خطى مدرسه، تاريخى وجود دارد که نشان مى دهد مدرسه تاريخى کماليه قشم حدود 300 سال قدمت دارد.

کتاب هاى خطى مدرسه بيش تر در زمينه تفسير، حديث، صرف، نحو، تاريخ، بيان، بديع و فقه و توحيد است. علومى که در مدرسه به طلبه ها درس داده مى شود عبارتند از فقه، صرف، نحو، تفسير، تجويد قرآن، احاديث و….

مدرسه تاريخى کماليه

طلاب مدرسه علوم دينى قشم که از اطراف جاسک و روستاهاى آن به ويژه بندرعباس و جزاير خليج فارس به کماليه مى آيند بعد از ترک مدرسه به ترويج امور دينى مى پردازند و در سمت خطيب، امام جماعت و نظاير آن مشغول فعاليت مى شوند.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

جزيره قشم دارالعلوم هايى با پيشينه 150 تا300سال دارد که شايد از قديمى ترين و پرسابقه ترين مدارس علوم دينى در اين زمينه مدرسه تاريخى کماليه باشد. مدرسه دينى آل کمال قشم، که به اختصار کمالى ناميده مى شود، در روستاى بند حاج على در حدود چهل کيلومترى غرب شهر قشم واقع شده است.

مدرسه تاريخى کماليه

مدرسه تاريخى کماليه در محوطه اى بزرگ و محصور در نخل هاى کهن بنا شده و نمونه اى زيبا از معمارى اسلامى است. کتابخانه و مدرسه کماليه به عنوان يکى از جاذبه هاى فرهنگى مذهبى جزيره شهرت دارد و محل بازديد و مراجعه پژوهشگران، شخصيت هاى فرهنگى، علماى دينى و مقامات کشورى است.

تاریخچه مدرسه تاریخی کمالیه

مدرسه تاريخى کماليه

مدرسه تاريخى کماليه 300 سال سابقه تدريس عربى دارد و از علما و مدرسين نامى مدرسه از گذشته تا حال مى توان: شيخ محمد کمال، بانى و بنيان گذار مدرسه، شيخ يحيى پسر شيخ محمد کمال، شيخ زکريا پسر شيخ يحيى و شيخ محمد شيخ زکريا را نام برد. در زمان حاضر مدير و مدرس مدرسه کماليه شيخ عبدالرئوف نحوى است. شاگردان به طور رايگان در مدرسه تاريخى کماليه به تحصيل اشتغال دارند و به صورت شبانه روزى در حجره هاى متعدد مدرسه ساکن هستند. طلبه هاى دواطلب تحصيل در اين مدرسه از سن 16 سالگى به بعد مى توانند نام نويسى کنند. مدرسه کماليه چهار ماه در سال تعطيل است و در بقيه مدت سال هيچ گاه از محصل خالى نيست.
مدرسه تاريخى کماليه کتابخانه اى بسيار غنى و ارزشمند دارد. کتاب هاى درسى مدرسه کماليه اکثراً به زبان عربى است و براى فهم طلاب ترجمه مى شود و در صورت تمايل طلاب، به زبان عربى هم به آن ها تعليم داده مى شود. تعداد کتاب هاى مدرسه تاريخى کماليه بيش از 20 هزار جلد چاپى و خطى به زبان فارسى و عربى است. کتاب هاى خطى نيز در حدود 2000 جلد است که عموماً به دست خط علماى بنى کمال که در عصر خود عالم بوده و شهرتى به سزا داشته اند نوشته شده اند. در حاشيه يکى از کتاب هاى خطى مدرسه، تاريخى وجود دارد که نشان مى دهد مدرسه تاريخى کماليه قشم حدود 300 سال قدمت دارد.

کتاب هاى خطى مدرسه بيش تر در زمينه تفسير، حديث، صرف، نحو، تاريخ، بيان، بديع و فقه و توحيد است. علومى که در مدرسه به طلبه ها درس داده مى شود عبارتند از فقه، صرف، نحو، تفسير، تجويد قرآن، احاديث و….

مدرسه تاريخى کماليه

طلاب مدرسه علوم دينى قشم که از اطراف جاسک و روستاهاى آن به ويژه بندرعباس و جزاير خليج فارس به کماليه مى آيند بعد از ترک مدرسه به ترويج امور دينى مى پردازند و در سمت خطيب، امام جماعت و نظاير آن مشغول فعاليت مى شوند.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *