تپه کولغان

تپه کولغان واقع بر فراز دره کولغان در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم می باشد. کولغ در زبان محلى به معنى چاله است که در زمین مى‌کنند و در آن هیزم آتش مى‌کنند و زغال به دست مى‌آوردند. این نام به چاله‌هاى سنگى دست‌کنده که براى جمع‌آورى و حفاظت آب باران کنده مى‌شود نیز اطلاق مى‌شود.

 

تپه کولغان

 

بالای یکی از تپه‌های کولغان، آثار معماری و آبراهها (کانال های) سالمی بادیوارهای سنگی به طول بیش از صد مترباقی مانده‌است که بسیار جالب توجه هستند. در قسمت دیگری از آن قبرستان منظمی با قبرهایی در دوردیف و با فاصله ی دومتراز یکدیگر وجود دارد. نشانه‌های باقی مانده از اتاقک‌های مجاور تپه کولغان گویای آن است که این محل احتمالاً بازاری بوده است.

در تختگاه این کوه چندین حوض سنگى به شکل بیضى بسیار بزرگ در پیکره کوه به عمق 2 تا 3 متر کنده شده که بزرگ ترین آن ها 12متر طول دارد. آبراهه‌اى نیز به عمق و عرض 4 متر و درازاى تقریبى 100 متر با کنده‌کارى و حجارى شکل گرفته است. آثار دیواره‌هاى ویران شده‌اى از لاشه و قلوه‌سنگ در عرصه مجموعه پراکنده شده است.  درخت کنار تنومند و زیبایی نیز در جوار آن قرار دارد. تپه‌های کولغان مشرف بر دریا و سد خاکی بالاتل هستند و از زیبایی و چشم انداز بسیار جالبی برخوردارند. عده‌ای معتقدند که این مکان نیایشگاه ناهید بوده‌است.این مجموعه راز و رمزهاى زیادى دارد که پس از بررسى‌هاى دقیق باستان‌شناسى مى‌توان به پاسخ قطعى یافت.

 

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تپه کولغان واقع بر فراز دره کولغان در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم می باشد. کولغ در زبان محلى به معنى چاله است که در زمین مى‌کنند و در آن هیزم آتش مى‌کنند و زغال به دست مى‌آوردند. این نام به چاله‌هاى سنگى دست‌کنده که براى جمع‌آورى و حفاظت آب باران کنده مى‌شود نیز اطلاق مى‌شود.

 

تپه کولغان

 

بالای یکی از تپه‌های کولغان، آثار معماری و آبراهها (کانال های) سالمی بادیوارهای سنگی به طول بیش از صد مترباقی مانده‌است که بسیار جالب توجه هستند. در قسمت دیگری از آن قبرستان منظمی با قبرهایی در دوردیف و با فاصله ی دومتراز یکدیگر وجود دارد. نشانه‌های باقی مانده از اتاقک‌های مجاور تپه کولغان گویای آن است که این محل احتمالاً بازاری بوده است.

در تختگاه این کوه چندین حوض سنگى به شکل بیضى بسیار بزرگ در پیکره کوه به عمق 2 تا 3 متر کنده شده که بزرگ ترین آن ها 12متر طول دارد. آبراهه‌اى نیز به عمق و عرض 4 متر و درازاى تقریبى 100 متر با کنده‌کارى و حجارى شکل گرفته است. آثار دیواره‌هاى ویران شده‌اى از لاشه و قلوه‌سنگ در عرصه مجموعه پراکنده شده است.  درخت کنار تنومند و زیبایی نیز در جوار آن قرار دارد. تپه‌های کولغان مشرف بر دریا و سد خاکی بالاتل هستند و از زیبایی و چشم انداز بسیار جالبی برخوردارند. عده‌ای معتقدند که این مکان نیایشگاه ناهید بوده‌است.این مجموعه راز و رمزهاى زیادى دارد که پس از بررسى‌هاى دقیق باستان‌شناسى مى‌توان به پاسخ قطعى یافت.

 

 

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *