درخت لور (انجیر معابد)

درخت لور (انجیر معابد) ، بومیِ مناطقی مانند هند و جنوب شرق آسیاست و معتقدند که از سرزمین هندوستان به خلیج فارس آورده شده است. درخت همیشه سبز “لور” به “انجیر معابد” معروف است، علت نامگذاری درخت لور به عنوان انجیر معابد به زمان بودا بر می‌گردد و دلیل آن وجود درخت انجیر مقدسی که بنا به اعتقاد بوداییان، “بودا” در زیر آن به مراقبه پرداخت و به روشن بینی رسیده است. در نماد شناسی مذهبی نیز، این درختان مقدس از روی برگهای قلبی شکل خود مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مشهورترین این درختان، درخت انجیر مقدسی در “معبد ماهابودی” است که زمان کاشت آن به ۲۸۸ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. از دیگر نام های این درخت میتوان به “انجیر هندی” یا “انجیر پرتغالی” اشاره کرد.

این درخت در چند شهر جنوبی ایران از جمله کیش، قشم، چابهار و بندرعباس وجود دارد. عمر قدیمی ترین درخت انجیر معابد، حدود ۶۰۰ سال تخمین زده شده است و می توان گفت که این درختان در زمان ایلخانیان یا تیموریان، به ایران وارد شده اند. این درختان در مناطق گرمسیری و عمدتاً شرجی، رشد و زندگی می کنند و هم اکنون در روستای توریان قشم و در مجاورت بقعه ای دیدنی با طرح معماری کهن به نام «زیارت پیر» قرار دارد.

درختان لور را می توان از جمله زیباترین درختان مناطق حاره ای دانست. درختی با تاجی بزرگ و ریشه ها ی متعدد که میوه نارنجی رنگش نیز مطبوع و خوراکی است. پوست کهنسال ، برگ ها و ریشه هایش که از بدنه آن آویزان هستند ، این درخت را از سایر درختان متمایز می کند. رشد ریشه های آن بصورتی است که مانند چتری بر روی زمین سایه افکنده است. این درخت عجیب و شگفت انگیز، بیش از آن که تمایل به ارتفاع و قامت افراشتن داشته باشد، به شاخه‌پراکنی و گسترش دادن حجم سبز خود متمایل است.

درخت لور (انجیر معابد)، یکی از بلندترین درختان جنگل‌های بارانی است و چرخه زندگی غیر معمولی دارد. دانه‌های آن در درون فضله پرندگان بر روی درختان دیگر سقوط می‌کند. این دانه‌ها جوانه می زنند و ریشه‌هایش را به پایین به سمت زمین می‌فرستد. شاخه‌های گیاه تنه درخت میزبان را در برگرفته و به تدریج آن را خفه می‌کنند. سپس درخت انجیر معابد بر روی پای خود می‌ایستد.

درخت لور در ابتدا، فقط یک تنه است. اما با رشد درخت، شاخه های آن به سمت زمین آویزان می شوند و بعد از مدتی در آن فرو رفته و خود به تنه تبدیل می شوند. این روند آنقدر ادامه می یابد تا یک درخت ، چندین ساقه داخل زمین خواهد داشت.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درخت لور (انجیر معابد) ، بومیِ مناطقی مانند هند و جنوب شرق آسیاست و معتقدند که از سرزمین هندوستان به خلیج فارس آورده شده است. درخت همیشه سبز “لور” به “انجیر معابد” معروف است، علت نامگذاری درخت لور به عنوان انجیر معابد به زمان بودا بر می‌گردد و دلیل آن وجود درخت انجیر مقدسی که بنا به اعتقاد بوداییان، “بودا” در زیر آن به مراقبه پرداخت و به روشن بینی رسیده است. در نماد شناسی مذهبی نیز، این درختان مقدس از روی برگهای قلبی شکل خود مورد شناسایی قرار می‌گیرند. مشهورترین این درختان، درخت انجیر مقدسی در “معبد ماهابودی” است که زمان کاشت آن به ۲۸۸ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. از دیگر نام های این درخت میتوان به “انجیر هندی” یا “انجیر پرتغالی” اشاره کرد.

این درخت در چند شهر جنوبی ایران از جمله کیش، قشم، چابهار و بندرعباس وجود دارد. عمر قدیمی ترین درخت انجیر معابد، حدود ۶۰۰ سال تخمین زده شده است و می توان گفت که این درختان در زمان ایلخانیان یا تیموریان، به ایران وارد شده اند. این درختان در مناطق گرمسیری و عمدتاً شرجی، رشد و زندگی می کنند و هم اکنون در روستای توریان قشم و در مجاورت بقعه ای دیدنی با طرح معماری کهن به نام «زیارت پیر» قرار دارد.

درختان لور را می توان از جمله زیباترین درختان مناطق حاره ای دانست. درختی با تاجی بزرگ و ریشه ها ی متعدد که میوه نارنجی رنگش نیز مطبوع و خوراکی است. پوست کهنسال ، برگ ها و ریشه هایش که از بدنه آن آویزان هستند ، این درخت را از سایر درختان متمایز می کند. رشد ریشه های آن بصورتی است که مانند چتری بر روی زمین سایه افکنده است. این درخت عجیب و شگفت انگیز، بیش از آن که تمایل به ارتفاع و قامت افراشتن داشته باشد، به شاخه‌پراکنی و گسترش دادن حجم سبز خود متمایل است.

درخت لور (انجیر معابد)، یکی از بلندترین درختان جنگل‌های بارانی است و چرخه زندگی غیر معمولی دارد. دانه‌های آن در درون فضله پرندگان بر روی درختان دیگر سقوط می‌کند. این دانه‌ها جوانه می زنند و ریشه‌هایش را به پایین به سمت زمین می‌فرستد. شاخه‌های گیاه تنه درخت میزبان را در برگرفته و به تدریج آن را خفه می‌کنند. سپس درخت انجیر معابد بر روی پای خود می‌ایستد.

درخت لور در ابتدا، فقط یک تنه است. اما با رشد درخت، شاخه های آن به سمت زمین آویزان می شوند و بعد از مدتی در آن فرو رفته و خود به تنه تبدیل می شوند. این روند آنقدر ادامه می یابد تا یک درخت ، چندین ساقه داخل زمین خواهد داشت.

 

نظر شما در مورد این مکان چیست؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *