جزایر ناز

3جزیره با مساحتی حدود 3هکتار مجموعه جزایر ناز را تشکیل می دهند که به موازات خط ساحلی جنوبی در22 کیلومتری قشم از اسکله صیادی شهر سوزا در غرب، تا صخره لاک پشت ها و روستای ریگو در شرق کشیده شده اند.

جزایر ناز قشم

جزایر ناز دیواره های صخره ای با ارتفاع 5 تا 10 متر دارند اما ساحل شنی ندارند که به وسیله پهنه ای مسطح و گلی به خشکی متصل می شوند. تا حدود 50 سال پیش این جزیره ها مسکونی بوده اند و انبار ماهیگیران در آنجا قرار داشته، اما بعدها فقط برای صیادی استفاده شده است.

جزایر ناز قشم

جزایر ناز بدلیل موقعیت خوبشان زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر هستند. محدوده 2 کیلومتری جزیره وسیع ترین بستر مرجان های دریایی به خصوص مرجان های آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. دلفین ها در این منطقه به راحتی دیده می شوند. علاوه بر دلفین آبزیان فراوانی مثل ماهی ها، خارپشت های دریایی، خرچنگ،عروس دریایی، گوش ماهی را نیز می توانید ببینید.

جزایر ناز در سمت جنوب قرار گرفته اند و در بعدی هستند که باد از پشت به آنها می وزد، زمانی که باد به جزیره می رسد و به صخره ها برخورد می کند از اطراف آن ها پهلو گرفته و به جای اینکه امواج دریا را به سمت ساحل هدایت کند باعث پیوستن وشکافتن آن ها به سمت هم می شود. مردم محلی به این جزیره ها «دو کَرده » هم می گویند یعنی جایی که نیمی از روز در آب قرار دارد و نیمی از روز به خشکی متصل است.

جزایر ناز قشم

در زمان جزر با پس‌روى کامل آب دریا، براى مدت کوتاهى، باریکه‌اى از خشکى جزایر ناز را به ساحل قشم وصل مى‌کند. هرچند زمان این اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت مسافران با ورود به جزایر ناز می توانند از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیباییهای عالم خلقت را از دل پهنه آبی خلیج فارس نظاره و خدا را از بابت همه نعمت هایش ستایش کنند.

جزایر ناز قشم

آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک  سو، صدف ها و مرجانها که در طرح و رنگ های مختلفی در اطراف این جزایر دیده می شوند نیز از سوی دیگر بر زیبایی این منطقه گردشگری افزوده است. وجود سایتهای بکر و منحصر بفرد برای غواصی در محدوده جزایر ناز بر اشتیاق دیدار از این منطقه می افزاید. برای رفتن به جزایر ناز محدودیت زمانی وجود دارد. دلیل محدودیت هم جزر و مد آب دریاست. به خاطر موقعیت جزایر ناز، حدود یک ساعت بعد از جزر (پایین رفتن آب) می توانید به روی جزیره بروید و حدود یک ساعت قبل از شروع مد برگردید. فاصله بین جزر و مد دریا حدود ۶ ساعت می باشد.

جزایر ناز قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3جزیره با مساحتی حدود 3هکتار مجموعه جزایر ناز را تشکیل می دهند که به موازات خط ساحلی جنوبی در22 کیلومتری قشم از اسکله صیادی شهر سوزا در غرب، تا صخره لاک پشت ها و روستای ریگو در شرق کشیده شده اند.

جزایر ناز قشم

جزایر ناز دیواره های صخره ای با ارتفاع 5 تا 10 متر دارند اما ساحل شنی ندارند که به وسیله پهنه ای مسطح و گلی به خشکی متصل می شوند. تا حدود 50 سال پیش این جزیره ها مسکونی بوده اند و انبار ماهیگیران در آنجا قرار داشته، اما بعدها فقط برای صیادی استفاده شده است.

جزایر ناز قشم

جزایر ناز بدلیل موقعیت خوبشان زیستگاهی غنی برای انواع آبزیان و حتی مقصد مناسب کوچ زمستانی پرندگان مهاجر هستند. محدوده 2 کیلومتری جزیره وسیع ترین بستر مرجان های دریایی به خصوص مرجان های آبسنگ ساز را ایجاد کرده است. دلفین ها در این منطقه به راحتی دیده می شوند. علاوه بر دلفین آبزیان فراوانی مثل ماهی ها، خارپشت های دریایی، خرچنگ،عروس دریایی، گوش ماهی را نیز می توانید ببینید.

جزایر ناز در سمت جنوب قرار گرفته اند و در بعدی هستند که باد از پشت به آنها می وزد، زمانی که باد به جزیره می رسد و به صخره ها برخورد می کند از اطراف آن ها پهلو گرفته و به جای اینکه امواج دریا را به سمت ساحل هدایت کند باعث پیوستن وشکافتن آن ها به سمت هم می شود. مردم محلی به این جزیره ها «دو کَرده » هم می گویند یعنی جایی که نیمی از روز در آب قرار دارد و نیمی از روز به خشکی متصل است.

جزایر ناز قشم

در زمان جزر با پس‌روى کامل آب دریا، براى مدت کوتاهى، باریکه‌اى از خشکى جزایر ناز را به ساحل قشم وصل مى‌کند. هرچند زمان این اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت مسافران با ورود به جزایر ناز می توانند از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیباییهای عالم خلقت را از دل پهنه آبی خلیج فارس نظاره و خدا را از بابت همه نعمت هایش ستایش کنند.

جزایر ناز قشم

آرامش و زیبایی جزایر ناز از یک  سو، صدف ها و مرجانها که در طرح و رنگ های مختلفی در اطراف این جزایر دیده می شوند نیز از سوی دیگر بر زیبایی این منطقه گردشگری افزوده است. وجود سایتهای بکر و منحصر بفرد برای غواصی در محدوده جزایر ناز بر اشتیاق دیدار از این منطقه می افزاید. برای رفتن به جزایر ناز محدودیت زمانی وجود دارد. دلیل محدودیت هم جزر و مد آب دریاست. به خاطر موقعیت جزایر ناز، حدود یک ساعت بعد از جزر (پایین رفتن آب) می توانید به روی جزیره بروید و حدود یک ساعت قبل از شروع مد برگردید. فاصله بین جزر و مد دریا حدود ۶ ساعت می باشد.

جزایر ناز قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *