سد ساسانی پی پشت

سد ساسانی پی پشت قشم، در روستایی به همین نام واقع شده است. طی بررسی های به عمل آمده، قدمت ساخت و استفاده از این سد تاریخی و کهن را به دوره ساسانی نسبت می دهند. سد ساسانی پی پشت ، در ۳۷ کیلومتری و در بخش شمالی شهر قشم قرار دارد. این سد، ۱۵ تا ۱۸ قرن پیش ساخته شده و همواره مانع خوبی در برابر طغیان بوده است.

سد ساسانی پی پشت

سد ساسانی پی پشت

سد ساسانی پی پشت یا آب‌بند پى‌پشت، در تنگه یک کوه ایجاد شده و مصالح به کار رفته در ساخت این سد، لاشه سنگ و ساروج بوده است. آب سد ساسانی پی پشت، موجب سرسبزی دشت‌هاى وسیع آن جا است. در قشم، آب شیرین برای نوشیدن انسان و حیوان و نیز رویش گیاه، ارزش حیاتی دارد. از قدیم با ساختن سد در تنگه ها، آب های شیرین فصل بارانی جمع آوری و به تدریج برای شرب و کشت مصرف می کردند.

سد ساسانی پی پشت

در دوره تسلط خارجى‌ها، از جمله انگلیسی ها و پرتغالی ها بر جزیره، چون آنها در زبان انگلیسى به سد، Dam مى‌گفتند؛ برخى پژوهشگران نیز، در کتاب‌ها و نوشته‌هاى خود درباره این سد، آب‌بند پى‌پشت را، ”سد دم“ نوشته‌اند که نادرست است و نام اصیل آن آب بند ساسانی پی پشت است. کارشناسان میراث فرهنگی تاکید کرده اند که این سد از نظر قدمت و سابقه تاریخی، بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از سدهای مهم جزیره قشم می باشد.

 سد ساسانی پی پشت

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

2 Comments

  1. Anonymous says:

    درود با توجه به خشکسالیهای اخیر مقدار اب این سد که با بارندگی ها بصورت مستقیم پر میشود کاهش داشته لاکن از اهمیت ان کاسته نمیشود چرا که بطور قطع چنانچه سالهای پر بارش بیش رو باشند که حتما اینگونه خواهد بود این منطقه یکی از اکو سیستمهای نادر این قسمت از کشور خواهد بود و هم اکنون نیز شاهد زندگی گونه های نادری چون گور ایرانی در نواحی اطراف این سد هستیم خوشبختانه با توجه به میزان بالای رطوبت هوا و عدم تبخیر اب در این منطقه با یک بارش چندین ماه این سد پر از اب است که میتوان با مدیریت صحیح حتی یک پارک جنگلی زیبا در اطراف ان ایجاد نمود اما متاسفانه اخیرا شاهد ساخت و سازهای صنعتی در حاشیه این سد هستیم که این خیانتی بزرگ به اکوسیستم ان منطقه و همچنین صنعت توریسم جزیره خواهد بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سد ساسانی پی پشت قشم، در روستایی به همین نام واقع شده است. طی بررسی های به عمل آمده، قدمت ساخت و استفاده از این سد تاریخی و کهن را به دوره ساسانی نسبت می دهند. سد ساسانی پی پشت ، در ۳۷ کیلومتری و در بخش شمالی شهر قشم قرار دارد. این سد، ۱۵ تا ۱۸ قرن پیش ساخته شده و همواره مانع خوبی در برابر طغیان بوده است.

سد ساسانی پی پشت

سد ساسانی پی پشت

سد ساسانی پی پشت یا آب‌بند پى‌پشت، در تنگه یک کوه ایجاد شده و مصالح به کار رفته در ساخت این سد، لاشه سنگ و ساروج بوده است. آب سد ساسانی پی پشت، موجب سرسبزی دشت‌هاى وسیع آن جا است. در قشم، آب شیرین برای نوشیدن انسان و حیوان و نیز رویش گیاه، ارزش حیاتی دارد. از قدیم با ساختن سد در تنگه ها، آب های شیرین فصل بارانی جمع آوری و به تدریج برای شرب و کشت مصرف می کردند.

سد ساسانی پی پشت

در دوره تسلط خارجى‌ها، از جمله انگلیسی ها و پرتغالی ها بر جزیره، چون آنها در زبان انگلیسى به سد، Dam مى‌گفتند؛ برخى پژوهشگران نیز، در کتاب‌ها و نوشته‌هاى خود درباره این سد، آب‌بند پى‌پشت را، ”سد دم“ نوشته‌اند که نادرست است و نام اصیل آن آب بند ساسانی پی پشت است. کارشناسان میراث فرهنگی تاکید کرده اند که این سد از نظر قدمت و سابقه تاریخی، بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از سدهای مهم جزیره قشم می باشد.

 سد ساسانی پی پشت

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *