مسجد قبا

مسجد قبا از جمله مساجد مشهور جزیره قشم به شمار می‌آید که در روستای هلر این جزیره زیبا واقع شده است و زیبایی و شکوه خاص را دارد.

مسجد قبا

معماری استثنایی، رنگ‌ها، طرح و نقشه مسجد قبا باعث شده که این مسجد مانند نگینی در معماری جنوب کشور بدرخشد.

مسجد قبا

گنبدهای هم اندازه در تناسب با هم اند، نقشه و طرح که با مجموعه بنای اصلی هماهنگ شده اند، شکوه فزاینده ای به مسجد بخشیده و معنویت آن را دو چندان می کند. ساختمان اصلی به کمک اختلاف سطح، از شالوده بنا و فضای پیرامون فاصله گرفته است. در سطح زیرین حیاط مسجد، برکه آبی وجود دارد که در فضای داخلی آن کرسی‌هاى چوبی برای وضو گرفتن تعبیه شده است که نمازگزاران در حال وضو گرفتن در محوطه‌اى مدور مى‌نشینند و این خود علاوه بر آنکه حال و هوایی روحانی به فضا مى‌بخشد، از دیگر زیبای‌هاى مسجد قبا به شمار می‌آید.

مسجد قبا

   مسجد قبا

مسجد قبا

مسجد قبا

مسجد قبا

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مسجد قبا از جمله مساجد مشهور جزیره قشم به شمار می‌آید که در روستای هلر این جزیره زیبا واقع شده است و زیبایی و شکوه خاص را دارد.

مسجد قبا

معماری استثنایی، رنگ‌ها، طرح و نقشه مسجد قبا باعث شده که این مسجد مانند نگینی در معماری جنوب کشور بدرخشد.

مسجد قبا

گنبدهای هم اندازه در تناسب با هم اند، نقشه و طرح که با مجموعه بنای اصلی هماهنگ شده اند، شکوه فزاینده ای به مسجد بخشیده و معنویت آن را دو چندان می کند. ساختمان اصلی به کمک اختلاف سطح، از شالوده بنا و فضای پیرامون فاصله گرفته است. در سطح زیرین حیاط مسجد، برکه آبی وجود دارد که در فضای داخلی آن کرسی‌هاى چوبی برای وضو گرفتن تعبیه شده است که نمازگزاران در حال وضو گرفتن در محوطه‌اى مدور مى‌نشینند و این خود علاوه بر آنکه حال و هوایی روحانی به فضا مى‌بخشد، از دیگر زیبای‌هاى مسجد قبا به شمار می‌آید.

مسجد قبا

   مسجد قبا

مسجد قبا

مسجد قبا

مسجد قبا

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *