مسجد رمچاه

مسجد رمچاه تنها مسجد دارای گنبد فیروزه ای در قشم است که به سبک دوره صفوی و مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان می باشد. مناره‌ی این مسجد، بسیار زیبا و به طول بیش از 50 متر از سطح زمین و سبک مسجد پیامبر(ص) در مدینه منوره می باشد. مسجد جامع رمچاه بین سال‌های 1364 تا 1373 توسط خیرین محلی و به همت مرحوم حاج علی رضوانی امام جمعه روستای رمچاه قشم و به معماری مرحوم استاد حاج حسین مرادی اصفهانی و استاد حاج محمدصالح نوربخش رمچاهی ساخته شده است. سر مناره مسجد رمچاه نیز به شکل هلال ماه با ارتفاعی بیش از 180 سانتی متر از جنس فلز مس آبکاری شده می باشد که توسط هنرمندان اصفهانی طراحی وساخته شده است.

مسجد رمچاه

قشم از جمله مناطق مهم و منحصربه‌فرد در برخورداری از مساجد با معماری بومی و خاص است که از ده‌ها مسجد بزرگ و کوچک برخوردار است. پس از زلزله ای که در سال 1387رخ داد بخشی از مسجد رمچاه تخریب شد که توسط معمار اصفهانی مجتبی مرادی (پسر حاج حسین مرادی ) و با کمک خیرین مرمت و بازسازی گردید.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

1 Comment

  1. Anonymous says:

    خیلی خوب است .خداوند هر دو مرحوم را رحمت کنند. شادی روح همه هنرمندان صلوات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مسجد رمچاه

مسجد جامع رمچاه تنها مسجد دارای گنبد فیروزه ای در قشم است که به سبک دوره صفوی و مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان می باشد. مناره ی این مسجد، بسیار زیبا و به طول بیش از 50 متر از سطح زمین و سبک مسجد پیامبر(ص) در مدینه منوره می باشد. این مسجد بین سال‌های 1364 تا 1373 توسط خیرین محلی و به همت مرحوم حاج علی رضوانی امام جمعه روستای رمچاه قشم و به معماری مرحوم استاد حاج حسین مرادی اصفهانی و استاد حاج محمدصالح نوربخش رمچاهی ساخته شده است. سر مناره این مسجد نیز به شکل هلال ماه با ارتفاعی بیش از 180 سانتی متر از جنس فلز مس آبکاری شده می باشد که توسط هنرمندان اصفهانی طراحی وساخته شده است.

قشم از جمله مناطق مهم و منحصربه‌فرد در برخورداری از مساجد با معماری بومی و خاص است که از ده‌ها مسجد بزرگ و کوچک برخوردار است. پس از زلزله ای که در سال 1387رخ داد بخشی از این مسجد تخریب شد که توسط معمار اصفهانی مجتبی مرادی (پسر حاج حسین مرادی ) و با کمک خیرین مرمت و بازسازی گردید.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مسجد رمچاه تنها مسجد دارای گنبد فیروزه ای در قشم است که به سبک دوره صفوی و مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان می باشد. مناره‌ی این مسجد، بسیار زیبا و به طول بیش از 50 متر از سطح زمین و سبک مسجد پیامبر(ص) در مدینه منوره می باشد. مسجد جامع رمچاه بین سال‌های 1364 تا 1373 توسط خیرین محلی و به همت مرحوم حاج علی رضوانی امام جمعه روستای رمچاه قشم و به معماری مرحوم استاد حاج حسین مرادی اصفهانی و استاد حاج محمدصالح نوربخش رمچاهی ساخته شده است. سر مناره مسجد رمچاه نیز به شکل هلال ماه با ارتفاعی بیش از 180 سانتی متر از جنس فلز مس آبکاری شده می باشد که توسط هنرمندان اصفهانی طراحی وساخته شده است.

مسجد رمچاه

قشم از جمله مناطق مهم و منحصربه‌فرد در برخورداری از مساجد با معماری بومی و خاص است که از ده‌ها مسجد بزرگ و کوچک برخوردار است. پس از زلزله ای که در سال 1387رخ داد بخشی از مسجد رمچاه تخریب شد که توسط معمار اصفهانی مجتبی مرادی (پسر حاج حسین مرادی ) و با کمک خیرین مرمت و بازسازی گردید.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مسجد رمچاه تنها مسجد دارای گنبد فیروزه ای در قشم است که به سبک دوره صفوی و مسجد امام در میدان نقش جهان اصفهان می باشد. مناره‌ی این مسجد، بسیار زیبا و به طول بیش از 50 متر از سطح زمین و سبک مسجد پیامبر(ص) در مدینه منوره می باشد. مسجد جامع رمچاه بین سال‌های 1364 تا 1373 توسط خیرین محلی و به همت مرحوم حاج علی رضوانی امام جمعه روستای رمچاه قشم و به معماری مرحوم استاد حاج حسین مرادی اصفهانی و استاد حاج محمدصالح نوربخش رمچاهی ساخته شده است. سر مناره مسجد رمچاه نیز به شکل هلال ماه با ارتفاعی بیش از 180 سانتی متر از جنس فلز مس آبکاری شده می باشد که توسط هنرمندان اصفهانی طراحی وساخته شده است.

مسجد رمچاه

قشم از جمله مناطق مهم و منحصربه‌فرد در برخورداری از مساجد با معماری بومی و خاص است که از ده‌ها مسجد بزرگ و کوچک برخوردار است. پس از زلزله ای که در سال 1387رخ داد بخشی از مسجد رمچاه تخریب شد که توسط معمار اصفهانی مجتبی مرادی (پسر حاج حسین مرادی ) و با کمک خیرین مرمت و بازسازی گردید.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *