بقعه شیخ برخ الاسود

بقعه شیخ برخ الاسود قشم در روستای کوشه در بخش شهاب قرار دارد. این بقعه در کنار مسجد کهن‌سال روستا واقع شده‌است. بر اساس کتیبه موجود در این مسجد، این بنای تاریخی در حدود سال ۲۴۴ هجری قمری ساخته شده و در سال ۷۳۷ هجری قمری، بعد از وقوع زلزله ای، به امر یکی از شاه‌زادگان جزیره هرمز یا لارستان مجددا مرمت شده‌است. این بقعه از سنگ لاشه و ملاط و اندود ساروج و گچ بنا شده‌است. در نوک گنبد نماد ماه شکلی قرار دارد و چند دریچه کوچک اطراف گنبد ساخته شده که دلیل ان را میتوان از اهالی روستا جویا شد. تزیینات درون بدنه‌های آن به صورت طاق نماسازی می باشد و بخش بلند زیر پاکار گنبد آن که به سه دوره تقسیم می‌شود، شباهت بسیاری به نماسازی‌های ساده در بقعه پیر قشم دارد. اکنون بخش عمده‌ای از ساختمان بقعه ویران شده است.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

بقعه شیخ برخ الاسود قشم در روستای کوشه در بخش شهاب قرار دارد. این بقعه در کنار مسجد کهن‌سال روستا واقع شده‌است. بر اساس کتیبه موجود در این مسجد، این بنای تاریخی در حدود سال ۲۴۴ هجری قمری ساخته شده و در سال ۷۳۷ هجری قمری، بعد از وقوع زلزله ای، به امر یکی از شاه‌زادگان جزیره هرمز یا لارستان مجددا مرمت شده‌است. این بقعه از سنگ لاشه و ملاط و اندود ساروج و گچ بنا شده‌است. در نوک گنبد نماد ماه شکلی قرار دارد و چند دریچه کوچک اطراف گنبد ساخته شده که دلیل ان را میتوان از اهالی روستا جویا شد. تزیینات درون بدنه‌های آن به صورت طاق نماسازی می باشد و بخش بلند زیر پاکار گنبد آن که به سه دوره تقسیم می‌شود، شباهت بسیاری به نماسازی‌های ساده در بقعه پیر قشم دارد. اکنون بخش عمده‌ای از ساختمان بقعه ویران شده است.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *