کارگاه لنج سازی لافت

کارگاه لنج سازی لافت از نقاط دیدنی شهر لافت در جزیره قشم می‌باشد که این امکان را به گردشگران می‌دهد تا از نزدیک با صنعت لنج سازی لافت آشنا شوند.

کارگاه لنج سازی لافت

یکی از تجربه های فوق العاده در زندگی هر فرد گشت و گذار او بر روی آب ها است. با سفر به جزایری مانند جزیره قشم میتوانید این تجربه را کسب کنید
کشتی های گردشگری، قایق های کوچک و بعضا لنج ها به گردشگران کمک می کند تا گشتی کوتاه و دلنشین بر روی آب ها را تجربه کنند.

کارگاه لنج سازی لافت
لنج ها در واقع کشتی های کوچک و قایق های بزرگ باری و مسافر بری هستند که در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند دیده می‌شود.
پایه و اساس ساخت این لنج ها بر اساس قایق های بادبانی است اما تفاوت آنها با بادبان ها، داشتن موتوری برای حرکت است. لنج ها دارای عرشه باز و نیمه باز هستند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید برای ساخت یک لنج در حدود 2 سال زمان لازم است و یک تیم 5 الی 6 نفره بر روی آن کار می کنند تا یک لنج به انتهای مراحل ساخت خود برسد.

کارگاه لنج سازی لافت
یک لنج معمولی میتواند تا 100 سال عمر کند و این در حالیست که برای ساخت آن 2 میلیارد تومان هزینه لازم است. در مسیر اسکله لافت تا جزیره قشم چندین کارگاه لنج سازی به چشم می خورد که گردشگران داخلی و خارجی از آن ها بازدید می کنند. مهد لنج سازی در جزیره قشم روستای پی پشت می باشد. شواهد تاریخی نیز حاکی از آن است که در گذشته های دور پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس لنج های خود را از این روستا خریداری می کردند.

کارگاه لنج سازی لافت

لنج سازی لافت ؛ بزرگترین صنایع دستی بشر

جالب است بدانید که لنج ها بخشی از صنایع دستی قشم محسوب میشوند. چرا که در ساخت آنها هیچ نقشه ی از پیش تعیین شده ای، وجود ندارد یعنی هر لنج به نوبه ی خود متفاوت است. ساخت لنج در واقع علمی است که هر هنرمندی از پدر خود می آموزد که به صورت تجربی نسل به نسل در میان مردمان این روستا منتقل شده است.

کارگاه لنج سازی لافت
هر فرد سعی بر خلق یک اثر جدید دارد اما از آنجایی که این کار به تخصص نیاز دارد، زحمت بسیار و مزد کمی دریافت می شود و ممکن است زحمت دو ساله ی آن ها  با به آب انداختن آن هدر رود. اما همین لنج سازی امروز به عنوان بزرگترین صنایع دستی بشر شناخته شده است.

کارگاه لنج سازی لافت

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

کارگاه لنج سازی لافت از نقاط دیدنی شهر لافت در جزیره قشم می‌باشد که این امکان را به گردشگران می‌دهد تا از نزدیک با صنعت لنج سازی لافت آشنا شوند.

کارگاه لنج سازی لافت

یکی از تجربه های فوق العاده در زندگی هر فرد گشت و گذار او بر روی آب ها است. با سفر به جزایری مانند جزیره قشم میتوانید این تجربه را کسب کنید
کشتی های گردشگری، قایق های کوچک و بعضا لنج ها به گردشگران کمک می کند تا گشتی کوتاه و دلنشین بر روی آب ها را تجربه کنند.

کارگاه لنج سازی لافت
لنج ها در واقع کشتی های کوچک و قایق های بزرگ باری و مسافر بری هستند که در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند دیده می‌شود.
پایه و اساس ساخت این لنج ها بر اساس قایق های بادبانی است اما تفاوت آنها با بادبان ها، داشتن موتوری برای حرکت است. لنج ها دارای عرشه باز و نیمه باز هستند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید برای ساخت یک لنج در حدود 2 سال زمان لازم است و یک تیم 5 الی 6 نفره بر روی آن کار می کنند تا یک لنج به انتهای مراحل ساخت خود برسد.

کارگاه لنج سازی لافت
یک لنج معمولی میتواند تا 100 سال عمر کند و این در حالیست که برای ساخت آن 2 میلیارد تومان هزینه لازم است. در مسیر اسکله لافت تا جزیره قشم چندین کارگاه لنج سازی به چشم می خورد که گردشگران داخلی و خارجی از آن ها بازدید می کنند. مهد لنج سازی در جزیره قشم روستای پی پشت می باشد. شواهد تاریخی نیز حاکی از آن است که در گذشته های دور پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس لنج های خود را از این روستا خریداری می کردند.

کارگاه لنج سازی لافت

لنج سازی لافت ؛ بزرگترین صنایع دستی بشر

جالب است بدانید که لنج ها بخشی از صنایع دستی قشم محسوب میشوند. چرا که در ساخت آنها هیچ نقشه ی از پیش تعیین شده ای، وجود ندارد یعنی هر لنج به نوبه ی خود متفاوت است. ساخت لنج در واقع علمی است که هر هنرمندی از پدر خود می آموزد که به صورت تجربی نسل به نسل در میان مردمان این روستا منتقل شده است.

کارگاه لنج سازی لافت
هر فرد سعی بر خلق یک اثر جدید دارد اما از آنجایی که این کار به تخصص نیاز دارد، زحمت بسیار و مزد کمی دریافت می شود و ممکن است زحمت دو ساله ی آن ها  با به آب انداختن آن هدر رود. اما همین لنج سازی امروز به عنوان بزرگترین صنایع دستی بشر شناخته شده است.

کارگاه لنج سازی لافت

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *