تنگه چاهکوه

تنگه چاهکوه از سایت های اصلی ژئوپارک قشم است و در بخش میانی آن قرار گرفته است. این ژئوپارک به دلیل پوشش گیاهی و جانوری خاص خود دارای اهمیت جهانی می باشد.

تنگه چاهکوه قشم

علت به وجود آمدن تنگه چاهکوه

علت اصلی به وجود آمدن تنگه چاهکوه، شکستگی تاقدیس بزرگی است که احتمالا در ساختن گنبدهای نمکی هم نقش داشته اند. دو دره عمود برهم به عمق 100متر و دیواره هایی گاه تا ارتفاع 20متر نمایی بسیار زیبا از حجم ها، حفره ها و تندیس های طبیعی ایجاد کرده اند که چشم هر بیننده ای را خیره می کند. باران های سیلابی و حرکت هنرمندانه باد و آب از بین سنگ ها و فرسایش آن ها در گذر زمان باعث ایجاد ساختارهای لایه ای شبیه امواج دریا و اشکال هندسی زیبا شده اند.

تنگه چاهکوه قشم

در ابتدای تنگه چاهکوه دیواره ها عریض ترند و شکل U دارند، اما با طی مسیر به سمت انتهای آن، از عرض دیواره ها کم می شود و فرم V می گیرند و شیب دره بیشتر می شود. در بعضی قسمت ها فاصله دیوارها کمتر از نیم متر است. تنگه چاهکوه سرسرایی از شیارهای زیبا و عمیق است که قاشقی یا قیفی شکل هستند. حفره های کروی و بیضی فراوانی بین این شیارها دیده می شوند که نتیجه ی سال ها فرسایش، به دست آب باران بوده اند. در بخش هایی هم ستون و ستونک های سوزنی شکلی ایجاد شده که زیبایی تنگه چاهکوه را دو چندان می کند. تنگه چاهکوه در یک لایه ماسه سنگی رسوبی ایجاد شده و اصلی ترین سنگ های آن مارن قرمز، سلیت و آهک یا بیکربنات کلسیم هستند. گاهی بین لایه های سنگ صدف هایی زیبا را هم می توان دید. ویژگی خاص این سنگ ها باعث می شده آب درون آن ها نفوذ نکند و برعکس در حفره ها بچرخد و اشکال متنوع ایجاد کند.

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه آب شیرین باران را میان چاهک های طبیعی خود ذخیره می کند  و مردم جزیره قشم از آن استفاده می کنند.بومیان منطقه از زمان های قدیم 4چاه دست ساز در ابتدای تنگه حفر کرده اند که آب باران در آن نگه داشته می شود.پوشش گیاهی منطقه چاهکوه مناسب با آب و هوای بیابانی، استوایی و بیشتر از نوع درخت و درختچه پراکنده و استپی است.

تنگه چاهکوه قشم

طبقه ها و لایه های تنگه چاهکوه به دلیل فرسایش زیاد و عمقی، بسیار حساس و شکننده هستند و حتی ممکن است لایه ای که در ظاهر مقاوم است در زیر کاملا فرسوده و خالی باشد. بنابراین هنگام راه رفتن احتیاط کنید.

 تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم    تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تنگه چاهکوه از سایت های اصلی ژئوپارک قشم است و در بخش میانی آن قرار گرفته است. این ژئوپارک به دلیل پوشش گیاهی و جانوری خاص خود دارای اهمیت جهانی می باشد.

تنگه چاهکوه قشم

علت به وجود آمدن تنگه چاهکوه

علت اصلی به وجود آمدن تنگه چاهکوه، شکستگی تاقدیس بزرگی است که احتمالا در ساختن گنبدهای نمکی هم نقش داشته اند. دو دره عمود برهم به عمق 100متر و دیواره هایی گاه تا ارتفاع 20متر نمایی بسیار زیبا از حجم ها، حفره ها و تندیس های طبیعی ایجاد کرده اند که چشم هر بیننده ای را خیره می کند. باران های سیلابی و حرکت هنرمندانه باد و آب از بین سنگ ها و فرسایش آن ها در گذر زمان باعث ایجاد ساختارهای لایه ای شبیه امواج دریا و اشکال هندسی زیبا شده اند.

تنگه چاهکوه قشم

در ابتدای تنگه چاهکوه دیواره ها عریض ترند و شکل U دارند، اما با طی مسیر به سمت انتهای آن، از عرض دیواره ها کم می شود و فرم V می گیرند و شیب دره بیشتر می شود. در بعضی قسمت ها فاصله دیوارها کمتر از نیم متر است. تنگه چاهکوه سرسرایی از شیارهای زیبا و عمیق است که قاشقی یا قیفی شکل هستند. حفره های کروی و بیضی فراوانی بین این شیارها دیده می شوند که نتیجه ی سال ها فرسایش، به دست آب باران بوده اند. در بخش هایی هم ستون و ستونک های سوزنی شکلی ایجاد شده که زیبایی تنگه چاهکوه را دو چندان می کند. تنگه چاهکوه در یک لایه ماسه سنگی رسوبی ایجاد شده و اصلی ترین سنگ های آن مارن قرمز، سلیت و آهک یا بیکربنات کلسیم هستند. گاهی بین لایه های سنگ صدف هایی زیبا را هم می توان دید. ویژگی خاص این سنگ ها باعث می شده آب درون آن ها نفوذ نکند و برعکس در حفره ها بچرخد و اشکال متنوع ایجاد کند.

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه آب شیرین باران را میان چاهک های طبیعی خود ذخیره می کند  و مردم جزیره قشم از آن استفاده می کنند.بومیان منطقه از زمان های قدیم 4چاه دست ساز در ابتدای تنگه حفر کرده اند که آب باران در آن نگه داشته می شود.پوشش گیاهی منطقه چاهکوه مناسب با آب و هوای بیابانی، استوایی و بیشتر از نوع درخت و درختچه پراکنده و استپی است.

تنگه چاهکوه قشم

طبقه ها و لایه های تنگه چاهکوه به دلیل فرسایش زیاد و عمقی، بسیار حساس و شکننده هستند و حتی ممکن است لایه ای که در ظاهر مقاوم است در زیر کاملا فرسوده و خالی باشد. بنابراین هنگام راه رفتن احتیاط کنید.

 تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم    تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

تنگه چاهکوه قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *