چاه‌های تلا

در ۷۶ کیلومتری شهر قشم چاه‌هایی معروف به چاه‌های تلا قرار دارند. با ورود به روستای لافت قبل از هر چیزی ، بادگیرهای زیبای منازل روستایی نظر آدمی را به خود جلب می‌نماید. پس از آن به‌محض ورود به لافت، در جوار قلعه نادری حلقه‌های متعدد چاه آب در داخل گودال دامنه کوه به چشم می‌خورد که حکایت از تکنولوژی ذخیره آب جزیره‌نشین ها در دوره  هخامنشیان و زرتشتیان دارد.

چاه‌های تلا

مردم این منطقه، با زحمت زیادی در دل سنگ‌های شیستی برای ذخیره آب زلال باران چاه‌هایی حفر کرده‌اند .تل مشرف بر این چاه‌ها، با سطح سنگی مرجانی، آب باران را به گودال محل چاه‌ها هدایت می‌کند و چون کف چاه‌ها به لایه‌های گچی ختم شده است، آب برای مدت طولانی نسبتاً سالم و خنک در آن باقی می‌ماند.

چاه‌های تلا

در بالای چاه‌های تلا دو اثر تاریخی برج دیده‌بانی بازمانده از قرن هفدهم وجود دارد، اما بیش از همه بادگیرهای خانه‌های روستای لافت در دو جبهه خیره‌کننده است. این آثار ازنظر فناوری تهویه هوا در نقاط گرمسیری در نوع خود بی‌نظیرند.

چاه‌های تلا

دلیل انتخاب نام چاه‌های تلا

در گذشته بعضی به غلط و به دلیل ارزش بالای آب در جزیره، واژه طلا را به آن اطلاق می‌کردند. درحالی‌که صحیح آن تلا ترکیبی از دو کلمه‌ی تل و او = TAL EAU تل آب و ((آو)) به معنی آب (به زبان پارسی قدیم و فرانسه امروزی) است. بعضی از افراد نیز می گویند آب چاه‌ها از باران و سر‌ريز تل و صخره بالادست تأمين مى‌شده است به همين دليل ”تل آو“ ناميده شده‌اند و به مرور به ”تلا“ شهرت يافته‌اند.

امروزه تعداد این چاه‌ها بیش از ۵۰ الى ۶۰ حلقه است که بیشتر آن‌ها آب‌دارند مگر اینکه از گل‌ولای انباشته‌شده باشند. آب شیرین و زلال در سفره های زیرزمینى و سنگ شیست جریان دارد که در گودى‌ها تا ۱۰ متر و در بلندى‌هاى در عمق بیشترى به آب رسیده‌اند.
چندین درخت کهور کهن، ساقه‌هاى پیچ در پیچ و گره‌خورده و قطور خود را درون سنگ فرو برده‌اند تا ریشه‌شان را به آب برسانند.

مردم منطقه این چاه آب و درختان را مقدس مى‌شمارند و در کنار چاه‌ها و زیر سایه درختان قربانى مى‌کنند و بر شاخه‌هاى کهن‌ترین درخت با پارچه‌هاى سبز دخیل میبندند.
مردم بومى باور دارند که این درخت‌ها حافظ و نگهبان آب چاه‌ها هستند و سرسبزى آن‌ها نشان‌دهنده وجود آب شیرین درمحل است.
همین طور معتقدند که در قدیم تعداد چاه‌ها ۳۶۶ حلقه (طبق روزهاى سال کبیسه) بوده که هر چاه به مصرف يک روز در طى سال مى‌رسيده است.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

در ۷۶ کیلومتری شهر قشم چاه‌هایی معروف به چاه‌های تلا قرار دارند. با ورود به روستای لافت قبل از هر چیزی ، بادگیرهای زیبای منازل روستایی نظر آدمی را به خود جلب می‌نماید. پس از آن به‌محض ورود به لافت، در جوار قلعه نادری حلقه‌های متعدد چاه آب در داخل گودال دامنه کوه به چشم می‌خورد که حکایت از تکنولوژی ذخیره آب جزیره‌نشین ها در دوره  هخامنشیان و زرتشتیان دارد.

چاه‌های تلا

مردم این منطقه، با زحمت زیادی در دل سنگ‌های شیستی برای ذخیره آب زلال باران چاه‌هایی حفر کرده‌اند .تل مشرف بر این چاه‌ها، با سطح سنگی مرجانی، آب باران را به گودال محل چاه‌ها هدایت می‌کند و چون کف چاه‌ها به لایه‌های گچی ختم شده است، آب برای مدت طولانی نسبتاً سالم و خنک در آن باقی می‌ماند.

چاه‌های تلا

در بالای چاه‌های تلا دو اثر تاریخی برج دیده‌بانی بازمانده از قرن هفدهم وجود دارد، اما بیش از همه بادگیرهای خانه‌های روستای لافت در دو جبهه خیره‌کننده است. این آثار ازنظر فناوری تهویه هوا در نقاط گرمسیری در نوع خود بی‌نظیرند.

چاه‌های تلا

دلیل انتخاب نام چاه‌های تلا

در گذشته بعضی به غلط و به دلیل ارزش بالای آب در جزیره، واژه طلا را به آن اطلاق می‌کردند. درحالی‌که صحیح آن تلا ترکیبی از دو کلمه‌ی تل و او = TAL EAU تل آب و ((آو)) به معنی آب (به زبان پارسی قدیم و فرانسه امروزی) است. بعضی از افراد نیز می گویند آب چاه‌ها از باران و سر‌ريز تل و صخره بالادست تأمين مى‌شده است به همين دليل ”تل آو“ ناميده شده‌اند و به مرور به ”تلا“ شهرت يافته‌اند.

امروزه تعداد این چاه‌ها بیش از ۵۰ الى ۶۰ حلقه است که بیشتر آن‌ها آب‌دارند مگر اینکه از گل‌ولای انباشته‌شده باشند. آب شیرین و زلال در سفره های زیرزمینى و سنگ شیست جریان دارد که در گودى‌ها تا ۱۰ متر و در بلندى‌هاى در عمق بیشترى به آب رسیده‌اند.
چندین درخت کهور کهن، ساقه‌هاى پیچ در پیچ و گره‌خورده و قطور خود را درون سنگ فرو برده‌اند تا ریشه‌شان را به آب برسانند.

مردم منطقه این چاه آب و درختان را مقدس مى‌شمارند و در کنار چاه‌ها و زیر سایه درختان قربانى مى‌کنند و بر شاخه‌هاى کهن‌ترین درخت با پارچه‌هاى سبز دخیل میبندند.
مردم بومى باور دارند که این درخت‌ها حافظ و نگهبان آب چاه‌ها هستند و سرسبزى آن‌ها نشان‌دهنده وجود آب شیرین درمحل است.
همین طور معتقدند که در قدیم تعداد چاه‌ها ۳۶۶ حلقه (طبق روزهاى سال کبیسه) بوده که هر چاه به مصرف يک روز در طى سال مى‌رسيده است.

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *