دره تندیس‌ها

دره تندیس‌ها قشم یکی دیگراز سایت‌های ژئوپارک می‌باشد که سطح آن غالباً از ترک‌های گلی پوشیده شده است. ترک گلی نوعی ساخت رسوبی می‌باشد.

دره تندیس‌ها قشم

دره تندیس‌ها در بخش جنوبی جنگل حرا واقع شده است. دلیل نام گذاری این دره وجود اشکال  مختلف با حجم و طرح های متفاوت می باشد.

دره تندیس‌ها قشم

آنچه که در این منطقه دیده می‌شود، بازمانده دشت مرتفعی است که زمانی به بام قشم متصل بوده است. بالا آمدگی تدریجی جزیره موجب عقب رفتن ساحل و گسترش مساحت خشکی شده است. این دره روزگاری بستر دریا بوده و انواع ماهیها و نرمتنان و آبزیان لای این شکافها زندگی می کرده اند. سرتاسر خاک دره تندیس‌ها پر از صدفهای دوکفه ای است که از گذشته بجا مانده اند.

دره تندیس‌ها قشم

دره تندیس‌ها قشم از لحاظ ساختاری نسبتاً شبیه به دره ستارگان می‌باشد با این تفاوت که وسعت بیشتری داشته و تراکم پدیده در آنجا کمتراست.

غار نمکدان قشم که دومین غار بزرگ نمکی دنیا ست نیز در این دره قرار دارد.

اگر قصد سفر به این جزیره را دارید بازدید از این منطقه را از دست ندهید.

دره تندیس‌ها قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دره تندیس‌ها قشم یکی دیگراز سایت‌های ژئوپارک می‌باشد که سطح آن غالباً از ترک‌های گلی پوشیده شده است. ترک گلی نوعی ساخت رسوبی می‌باشد.

دره تندیس‌ها قشم

دره تندیس‌ها در بخش جنوبی جنگل حرا واقع شده است. دلیل نام گذاری این دره وجود اشکال  مختلف با حجم و طرح های متفاوت می باشد.

دره تندیس‌ها قشم

آنچه که در این منطقه دیده می‌شود، بازمانده دشت مرتفعی است که زمانی به بام قشم متصل بوده است. بالا آمدگی تدریجی جزیره موجب عقب رفتن ساحل و گسترش مساحت خشکی شده است. این دره روزگاری بستر دریا بوده و انواع ماهیها و نرمتنان و آبزیان لای این شکافها زندگی می کرده اند. سرتاسر خاک دره تندیس‌ها پر از صدفهای دوکفه ای است که از گذشته بجا مانده اند.

دره تندیس‌ها قشم

دره تندیس‌ها قشم از لحاظ ساختاری نسبتاً شبیه به دره ستارگان می‌باشد با این تفاوت که وسعت بیشتری داشته و تراکم پدیده در آنجا کمتراست.

غار نمکدان قشم که دومین غار بزرگ نمکی دنیا ست نیز در این دره قرار دارد.

اگر قصد سفر به این جزیره را دارید بازدید از این منطقه را از دست ندهید.

دره تندیس‌ها قشم

نظر شما در مورد این مکان چیست ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *